Напрямки діяльности

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України  в галузі освіти, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти,  вдосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, роботу педагогічного колективу гімназії № 97 у 2020/2021 навчальному році спрямовано на вирішення наступних завдань:

 • – забезпечення підтримки допрофільного навчання;
 • – впровадження сучасних технологій освітнього моніторингу на основі компетентнісного підходу;
 • – залучення вчителів до науково-дослідницької діяльності;
 • – висвітлення перспективного педагогічного досвіду в освітянських вахових виданнях;
 • – більш широке використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітянському процесі та створення умов ефективного використання Інтернет-ресурсів;
 • – недостатній рівень матеріально-технічної бази гімназії
 • – активізація творчої активності педагогічних кадрів;
 • – підвищення рівня психолого-педагогічної культури та фахової майстерностіпедагогів;
 • – активізація роботи щодо організації навчально-виховного процесу через чітке структурування навчального матеріалу на уроці, встановлення пріоритету уроку, як засобу соціалізації учнів та розвитку життєвих компетенцій;
 • – запровадження комплексу освітніх технологій, спрямованих на розвиток самоефективності учнів;
 • – забезпечення якості освіти та виховання в умовах соціальної кризи;
 • – реалізація нових підходів до психологічного супроводу учнів і підтримкиїх родин;
 • – накопичення практичних матеріалів для організації дистанційного та індивідуального навчання;
 • – спрямувати методичну роботу гімназії на успішну реалізацію елементів дистанційного та змішаного навчання школярів;
 • – задоволення освітніх потреб учасників освітнього процесу через використання можливостей спілкування у штучно створеному інформаційному просторі.