Група подовженого дня

Для учнів 1-4 класів працює ГПД. Перебування дітей в ній допомагає процесу становлення особистості, гарантує її безпеку і здоров’я (фізичне і моральне).

Дитина постійно знаходиться в зоні педагогічної уваги. ГПД в початковій школі є необхідною формою організації позаурочного часу учнів, сприяє формуванню виховного освітнього середовища в школі.

Подовжений день – незмінний потенціал виховного впливу школи на дитину, але його реалізація можлива за умови максимального використання всіх можливостей, які надаються режимом дня. Його структура складається із наступних частин: обід, активний відпочинок, самопідготовка, позаурочна діяльність, заняття по інтересам, прогулянка.

Режим роботи ГПД

12.30 – 13.00 Зустріч дітей

13.00 – 13.30 Виховна година

13.30 – 14.00 Обід

14.00 – 15.00 Прогулянка

15.00 – 16.30 Самопідготовка

16.30 – 17.20 Прогулянка

17.30 – 18.10 Клубна година

Процес самопідготовки

Прогулянка

Обід

Клубна година